Portfolio

O nama

Studio “HAT” za dizajn i tisak profesionalno obavlja poslove širokog obuhvata grafičke struke.

Poslovi koje obavljamo:
 • DIGITALNI TISAK
 • OFFSET TISAK
 • TAMPON TISAK
 • TERMO TISAK
 • ECO-SOLVENTNI ISPIS VELIKIH FORMATA
 • GRAVURA
 • IZRADA NALJEPNICA
 • OBLJEPLJIVANJE VOZILA
 • IZRADA SVJETLEĆIH REKLAMA I PANOA
 • DIZAJN I PRIPREMA ZA TISAK
 • GRAFIČKA DORADA
Opće informacije
Sa već dostatnim iskustvom na širokom obuhvatu izvršenih poslova i uspješno ostvarenih suradnji cilj nam je i dalje pružati vrhunsku i pristupačnu uslugu grafičkog dizajna te njegove konačne realizacije.
Vaša ideja i želja ostvaruje se i realizira putem obostranog dogovora, pažljive suradnje i profesionalnog odnosa.
Vaša promocija je bitna. Na nama je da Vam omogućimo profesionalan rezultat!

STUDIO HAT d.o.o. Moslavačka 113, Novoselec, Telefon: +385 1 2897 908, Email: info@tiskara-hat.com